مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Reseller F - فضای میزبانی : 5 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
cPanel/WHM
میزبانی بی نهایت سایت
دیگر امکانات : نامحدود

Reseller E - فضای میزبانی : 10 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
cPanel/WHM
میزبانی بی نهایت سایت
دیگر امکانات : نامحدود

Reseller D - فضای میزبانی : 20 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
cPanel/WHM
میزبانی بی نهایت سایت
دیگر امکانات : نامحدود

Reseller C - فضای میزبانی : 35 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
cPanel/WHM
میزبانی بی نهایت سایت
دیگر امکانات : نامحدود

Reseller B - فضای میزبانی : 50 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
cPanel/WHM
میزبانی بی نهایت سایت
دیگر امکانات : نامحدود

Reseller A - فضای میزبانی : 100 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
cPanel/WHM
میزبانی بی نهایت سایت
دیگر امکانات : نامحدود

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.196.47.145) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution