هاست ویندوز Plesk ایران

پلن IR-WIN SF
 • 100 مگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 12.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
 • نامحدود | دیتا بیس
پلن IR-WIN SE
 • 250 مگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 12.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
پلن IR-WIN SD
 • 500 مگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 12.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
پلن IR-WIN SC
 • 1 گیگا بایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 11.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
پلن IR-WIN SB
 • 2 گیگا بایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 12.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
پلن IR-WIN SA
 • 4 گیگا بایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 12.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات

Powered by WHMCompleteSolution