مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Plan WF - |فضای میزبانی : 100 مگابایت
|پهنای باند ماهانه : نامحدود
|کنترل پانل : cPanel 11.x
|تعداد سایت قابل میزبانی : 2
|دیگر امکانات : نامحدود

Plan WE - |فضای میزبانی : 250 مگابایت
|پهنای باند ماهانه : نامحدود
|کنترل پانل : cPanel 11.x
|تعداد سایت قابل میزبانی : 3
|دیگر امکانات : نامحدود

Plan WD - |فضای میزبانی : 500 مگابایت
|پهنای باند ماهانه : نامحدود
|کنترل پانل : cPanel 11.x
|تعداد سایت قابل میزبانی : 5
|دیگر امکانات : نامحدود

Plan WC - |فضای میزبانی : 1 گیگابایت
|پهنای باند ماهانه : نامحدود
|کنترل پانل : cPanel 11.x
|تعداد سایت قابل میزبانی : نامحدود
|دیگر امکانات : نامحدود

Plan WB - |فضای میزبانی : 2 گیگابایت
|پهنای باند ماهانه : نامحدود
|کنترل پانل : cPanel 11.x
|تعداد سایت قابل میزبانی : نامحدود
|دیگر امکانات : نامحدود

Plan WA - |فضای میزبانی : 4 گیگابایت
|پهنای باند ماهانه : نامحدود
|کنترل پانل : cPanel 11.x
|تعداد سایت قابل میزبانی : نامحدود
|دیگر امکانات : نامحدود

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.228.11.9) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution