یافتن محصولات و سرویس ها

RAM
Storage
BandWidth
Uplink
Location
OS
Mik D - 256MB
شروع از
21,000 تومان ماهانه
256MB
1GB
400GB
200Mbps
England - USA
Mikrotik 5.11Mik C - 512MB
شروع از
30,000 تومان ماهانه
512MB
1GB
600GB
200Mbps
England - USA
Mikrotik 5.11Mik B - 768MB
شروع از
40,000 تومان ماهانه
768MB
1GB
800GB
200Mbps
England - USA
Mikrotik 5.11Mik A - 1GB
شروع از
50,000 تومان ماهانه
1GB
1GB
1000GB
200Mbps
England - USA
Mikrotik 5.11Powered by WHMCompleteSolution