نمایندگی هاست لینوکس- cPanel

Reseller RS-F

cPanel/WHM
میزبانی بی نهایت سایت

 • 5 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دیگر امکانات
Reseller RS-E

cPanel/WHM
میزبانی بی نهایت سایت

 • 10 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دیگر امکانات
Reseller RS-D

cPanel/WHM
میزبانی بی نهایت سایت

 • 20 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دیگر امکانات
Reseller RS-C

cPanel/WHM
میزبانی بی نهایت سایت

 • 35 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دیگر امکانات
Reseller RS-B

cPanel/WHM
میزبانی بی نهایت سایت

 • 50 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دیگر امکانات
Reseller RS-A

cPanel/WHM
میزبانی بی نهایت سایت

 • 100 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دیگر امکانات

Powered by WHMCompleteSolution