نمایندگی هاست ویندوز - Plesk

Reseller WRS-F

میزبانی بی نهایت سایت

 • 5 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • Plesk کنترل پنل
 • نامحدود دیگر امکانات
Reseller WRS-E

میزبانی بی نهایت سایت

 • 10 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • Plesk کنترل پنل
 • نامحدود دیگر امکانات
Reseller WRS-D

میزبانی بی نهایت سایت

 • 20 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • Plesk کنترل پنل
 • نامحدود دیگر امکانات
Reseller WRS-C

میزبانی بی نهایت سایت

 • 35 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • Plesk کنترل پنل
 • نامحدود دیگر امکانات
Reseller WRS-B

میزبانی بی نهایت سایت

 • 50 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • Plesk کنترل پنل
 • نامحدود دیگر امکانات
Reseller WRS-A

میزبانی بی نهایت سایت

 • 100 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • Plesk کنترل پنل
 • نامحدود دیگر امکانات

Powered by WHMCompleteSolution