درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..

 سوالات قبل از خرید

سوالات قبل از خرید سرویس ها را در این بخش مطرح کنید

 واحد آموزش

درخواست آموزش جدید در مرکز آموزش را در این بخش مطرح نمایید.

 رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات

چنانچه از نحوه عملکرد بخش خاصی در اوستا هاست ، شکایت یا انتقادی دارید و یا پیشنهادی در راستای بهبود نحوه سرویس دهی به کاربران دارید در این بخش پیشنهادات و یا انتقادات خود را مطرح نمایید تا مستقیما به واحد مدیریت ارجاع داده شود.

 واحد طراحی سایت

درخواست جهت سوال های مختلف در زمینه طراحی وب و پشتیبانی وب سایت

Powered by WHMCompleteSolution